วันอังคาร , 26 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » ติดต่อ

ติดต่อ

divส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

 สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
mcuit    โทร ๐-๓๕๒๔-๘๐๘๒ ภายใน ๘๐๘๕ ,๘๑๙๕ โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๘๓
gmail_512dp   อีเมล์: nopadol.pen@mcu.ac.th
home    เว็บไซต์: www.it.mcu.ac.th

Scroll To Top