วันอังคาร , 26 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » ฝึกอบรม » ส่วนเทคโนฯ จัดอบรมผู้ดูแลเว็บใหม่

ส่วนเทคโนฯ จัดอบรมผู้ดูแลเว็บใหม่

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมผู้ดูแล (Administrators) ระบบเว็บไซต์ใหม่ ได้แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่กองสื่อสารองค์กร เจ้าหน้าที่จาก MCU TV และตัวแทนจากคณะต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท Smartclick Solution Co.,Ltd เป็นวิทยากร ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรม

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top