วันอังคาร , 26 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » มจร พะเยา จับมือ ส่วนเทคโนฯ ใช้ระบบ MCU e-Testing มุ่งสู่ Smart Education MCU Phayao !

มจร พะเยา จับมือ ส่วนเทคโนฯ ใช้ระบบ MCU e-Testing มุ่งสู่ Smart Education MCU Phayao !

วันที่ ๑๐-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ได้ดำเนินการจัดทำการสอบด้วยระบบ MCU e-Testing ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๖ รายวิชา โดยมีนิสิต คณะสังคมศาสตร์ คณะพุทธศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ เข้าทำการสอบ ๑๕๕ รูป/คน ด้วยกัน

ซึ่งเป็นการจัดสอบด้วยระบบ e-Testing อย่างเป็นทางการครั้งแรก ของวิทยาเขตพะเยา เป็นการยกระดับ และพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Education อย่างแท้จริง ! อีกทั้งยังเป็นการสนองโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อีกด้วย

โดยการสอบครั้งนี้ พระมหาชำนาญ มหาชาโน ป.ธ.๙, ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เดินทางไปปฎิบัติหน้าที่เพื่อดูแลระบบ MCU e-Testing ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ครั้งนี้

ซึ่งระบบ MCU e-Testing นั้น พัฒนาโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณสมบัติ ดังนี้
– รองรับการทดสอบหลายรูปแบบ ทั้งแบบเลือกตอบ แบบถูก/ผิด แบบจับคู่ แบบเติมคำ แบบอัตนัย ฯลฯ
– สามารถกำหนด วัน/เวลา เริ่มต้น และสิ้นสุดในการสอบ ตั้งค่าเวลาในการสอบ กำหนดรูปแบบการแสดงข้อสอบ
– สามารถกำหนดการแสดงคะแนน และข้อผิด–ถูก ทันทีระหว่างทำข้อสอบข้อนั้น ๆ หรือหลังจากทำข้อสอบ
– สามารถทำการสุ่มคำถาม และสลับคำตอบของคำถามนั้นจากคลังข้อสอบ
– สามารถทำการสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยอุปกรณ์หลากหลายทั้ง PC Notebook Tablet หรือ Smartphone
– มีความเสถียรภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้

e-Testing ดีอย่างไร
ระบบ e-Testing สามารถทำได้ดังนี้ ( ๗ ส.)
๑. สะดวก
๒. สปีด (speed)
๓. สปอร์ต (sporting)
๔. เสถียรภาพ
๕. ลดความสิ้นเปลือง
๖. สมสมัย
๗. พัฒนาสู่สากล

            

About อภิชาติ รอดนิยม

Scroll To Top