Sunday , 31 May 2020
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Open edX ระบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOC

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Open edX ระบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOC

พระมหาศรีทนต์ สมาจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Open edX ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นการอบรมการติดตั้งเชิร์ฟเวอร์ และการบริหารจัดการระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ โดยมีอาจารย์จิระ ชนรักสุข จากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยาแก่บุคลากรส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ชึ่ง Open edX ระบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบใหม่ที่เรียกว่า MOOC (มูค) หรือ Massive Open Online Course ในชื่อระบบ Open edX (โอเพ่น เอ็ดเอ็กซ์) โดยมีจุดเด่นในการรองรับผู้เรียนเป็นจำนวนมาก รองรับเนื้อหาทั้งภาพ, วิดีโอ, เสียง, เอกสาร และแบบอินเทอร์แอคทีฟ รองรับการทำแบบทดสอบหลากหลาย ทั้งการเลือกคำตอบ เติมคำ ลากวาง และการส่งไฟล์การบ้าน สามารถใช้ได้กับการเรียนการสอนแบบเปิดเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคม และการเรียนการสอนแบบวิชาภายในที่เปิดให้เฉพาะสมาชิก จึงเหมาะสำหรับใช้งานทั้งในมหาวิทยาลัย ที่จะช่วยให้การเรียนการสอนน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น