Monday , 18 November 2019
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์

Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทคโนฯ จัดอบระบบสารบรรณ Lesspaper แก่บุคลากร

ในวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบสารบรรณ Lesspaper สำหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีพระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. รักษาการผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนางสาววรรณา นอกไธสง และนางสาวธารารัตน์ ศรีชุ่มอำนาจ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กองกลาง เป็นวิทยากรกระบวนการ ให้ความรู้การใช้งานระบบดังกล่าว ทั้งนี้ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีนโยบายใช้งานระบบสารบรรณ อิเลคทรอนิคส์ทั้งองค์กรเชื่อมโยงส่วนงานทั่วประเทศแล้ว เป็นการปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านเอกสารทำให้ประหยัดทรัพยากรและเอื้อต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกระดับ ผู้บริหาร/ส่วนงานใดต้องการอบรมการใช้งานระบบเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ พระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลาง

 

ขอนิมนต์/เชิญ ตอบแบบสำรวจการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอนิมนต์/เชิญ ตอบแบบสำรวจการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ที่ลิงค์ http://www.it.mcu.ac.th/?page_id=8524 หรือตามคิวอาร์โค้ดด้านบน

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย Top Universities by Google Scholar Citations 2019 (July)

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย Top Universities by Google Scholar Citations 2019 (July)
สรุปผลการจัดอันดับ University Ranking ประจำปี 2019 (July)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อันดับ 57 ของประเทศ จากเดิมอันดับที่ 75 ของประเทศ

การจัดอันดับโดย Top Universities by Google Scholar Citations (http://www.webometrics.info)

System Maintenance on 14 and 16-17 July 2019

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการบำรุงรักษาระบบ MCUNet ประจำปี ในวันที่ 14 และ 16-17 กรฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ในวันและเวลาดังกล่าว อาจไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานเป็นบางช่วงเวลา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

IT Division will conduct system maintenance on 14 and 16-17 July 2019, from 09.00 a.m. – 05.00 p.m. During the maintenance period some service may be temporarily unavailable.

We apologize for any inconvenience this may cause. If you have any queries, please contact IT Division Phone at 0 3524 8075 or 8075.

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Division
Tel. 0 3524 8075
E-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

System Maintenance on 12-16 April 2019

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการบำรุงรักษาระบบ MCUNet ประจำปี ในวันที่ 12 – 16 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ในวันและเวลาดังกล่าว อาจไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานเป็นบางช่วงเวลา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

IT Division will conduct system maintenance on 12 – 16 April 2019, from 09.00 a.m. – 05.00 p.m. During the maintenance period some service may be temporarily unavailable.

We apologize for any inconvenience this may cause. If you have any queries, please contact IT Division Phone at 0 3524 8075 or 8075.

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Division
Tel. 0 3524 8075
E-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

ประกาศปรับปรุงระบบเว็บไซต์ www.mcu.ac.th และเริ่มใช้งานเว็บไซต์ใหม่มหาวิทยาลัย

ตามที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  เพื่อความสวยงามและง่ายต่อการเข้าถึงให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานผ่านระบบของอุปกรณ์ ต่างๆได้ ในการนี้ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเริ่มใช้งานเว็บไซต์ใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษยาน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยดำเนินการ ดังนี้

๑. เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ระบบเดิม จาก www.mcu.ac.th เป็น oldweb.mcu.ac.th
๒. เริ่มใช้งานเว็บไซต์ใหม่ในชื่อ www.mcu.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

สำหรับการใช้งานเว็บไซต์เดิม หรือการทำลิงค์ไปยังเว็บไซต์เดิม ให้เปลี่ยน URL จาก www.mcu.ac.th เป็น oldweb.mcu.ac.th เช่น http://www.mcu.ac.th/site/thesis เปลี่ยนเป็น http://oldweb.mcu.ac.th/site/thesis  เป็นต้น

 

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้   

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง มจร จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 8.30-16.30 น.

เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประตูน้ำพระอินทร์ จะปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง และดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  เวลา 8.30 – 16.30 น.  ซึ่งจะส่งผลให้ มจร จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้งาน

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จำเป็นต้องงดให้บริการระบบต่างๆ ภายใน มจร จ.พระนครศรีอยุธยา ชั่วคราว ในวันและเวลาดังกล่าว ได้แก่ระบบเครือข่าย ระบบโทรศัพท์ และระบบสารสนเทศบางระบบ ดังนี้

asc.mcu.ac.th
elearning.mcu.ac.th
emeeting.mcu.ac.th
e-office.mcu.ac.th
flash.mcu.ac.th
formula.mcu.ac.th
gallery.mcu.ac.th
hr.mcu.ac.th
qa.mcu.ac.th
km.mcu.ac.th
mcuaad.mcu.ac.th
mcutube.mcu.ac.th
mcutvupload.mcu.ac.th
mediacenter.mcu.ac.th
mis.mcu.ac.th
picture.mcu.ac.th
sharefile.wn.mcu.ac.th
tv.mcu.ac.th
vpn2.mcu.ac.th
www.mbpra.mcu.ac.th
www.mcupyo.com
www.mcukk.com

ทั้งนี้ ระบบอื่นๆ ที่วัดมหาธาตุ กทม. และส่วนภูมิภาค ยังคงใช้งานได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075
e-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

System maintenance on 29-31 December 2018 and 1 January 2019

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการบำรุงรักษาระบบ MCUNet ประจำปี ในวันที่ 29-31 ธ.ค. 61 และ 1 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ในวันและเวลาดังกล่าว อาจไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานเป็นบางช่วงเวลา
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

IT Division will conduct system maintenance on 29-31 December 2018, from 09.00 a.m. – 05.00 p.m. and also on 1 January 2019, from 09.00 a.m. – 05.00 p.m. During the maintenance period some service may be temporarily unavailable.
We apologize for any inconvenience this may cause. If you have any queries, please contact IT Division Phone at 0 3524 8075 or 8075.

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Division
Tel. 0 3524 8075
E-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

ประกาศ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง มจร จ.พระนครศรีอยุธยา 7 พ.ย. 61 เวลา 8.30 – 17.00 น.

เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประตูน้ำพระอินทร์ จะปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง และดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  เวลา 8.30 – 17.00 น.  ซึ่งจะส่งผลให้ มจร จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้งาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จำเป็นต้องงดให้บริการระบบต่างๆ ภายใน มจร จ.พระนครศรีอยุธยา ชั่วคราว ในวันและเวลาดังกล่าว ได้แก่ระบบเครือข่าย ระบบโทรศัพท์ และระบบสารสนเทศบางระบบ ดังนี้

asc.mcu.ac.th
elearning.mcu.ac.th
emeeting.mcu.ac.th
e-office.mcu.ac.th
flash.mcu.ac.th
formula.mcu.ac.th
gallery.mcu.ac.th
hr.mcu.ac.th
km.mcu.ac.th
mcutube.mcu.ac.th
mcutvupload.mcu.ac.th
mediacenter.mcu.ac.th
mis.mcu.ac.th
picture.mcu.ac.th
qa.mcu.ac.th
sharefile.wn.mcu.ac.th
tv.mcu.ac.th
vpn2.mcu.ac.th
www.mbpra.mcu.ac.th
www.mcupyo.com

ทั้งนี้ ระบบอื่นๆ ที่วัดมหาธาตุ และส่วนภูมิภาค ยังคงใช้งานได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075
e-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

ประกาศ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง มจร จ.พระนครศรีอยุธยา

เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประตูน้ำพระอินทร์ จะปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง และดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561  เวลา 8.30 – 16.30 น.  ซึ่งจะส่งผลให้ มจร จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้งาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จำเป็นต้องงดให้บริการระบบต่างๆ ภายใน มจร จ.พระนครศรีอยุธยา ชั่วคราว ในวันและเวลาดังกล่าว ได้แก่ระบบเครือข่าย ระบบโทรศัพท์ และระบบสารสนเทศบางระบบ ดังนี้

asc.mcu.ac.th
elearning.mcu.ac.th
emeeting.mcu.ac.th
e-office.mcu.ac.th
flash.mcu.ac.th
formula.mcu.ac.th
gallery.mcu.ac.th
hr.mcu.ac.th
km.mcu.ac.th
mcutube.mcu.ac.th
mcutvupload.mcu.ac.th
mediacenter.mcu.ac.th
mis.mcu.ac.th
picture.mcu.ac.th
qa.mcu.ac.th
sharefile.wn.mcu.ac.th
tv.mcu.ac.th
vpn2.mcu.ac.th
www.mbpra.mcu.ac.th
www.mcupyo.com

ทั้งนี้ ระบบอื่นๆ ที่วัดมหาธาตุ และส่วนภูมิภาค ยังคงใช้งานได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075
e-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

Scroll To Top